7/31/08

SHIRDI SAI BABA EVENING AARTI LYRICS

Arti sai baba, soukhya datar jeeva
Charan rajatali, dhyava dasa visawa, bhakta visawa - arti
Jaya mani jaisa bhav, taya taisa anubhav
Davisi dayadhana, aisee tujhee hi mav - arti
Tumche nam dhyata, hare sansrity vyatha
Agaadh tav karni, marga davisi anantha - arti
Kaliyugi avatar, sagun brahma sachar
Avteerna jhalase, swami datta digambar - arti
Atha divasa guruwari, bhakta kariti wari
Prabhupad pahawaya, bhav bhav niwari - arti
Majha nijdravya theva,tav charanraj seva
Magane hechi ata, tumha deva dhideva - arti
Ichhit din chatak, nirmal toy nij sukh
Pajave madhava ya, sambhal apuli bhak - arti

Shirdi majhe pandharpur
Sai baba ramavar.............1
Shudha bhakti chandra bhaga
Bhav pundalik jaga...........2
Yahoyaho avaghe jan
kara baba si vandan..........3
Ganu mhane baba sai
Dhav pav majee Aayei.........4

Ghalin lotangan vandin charan
Dolyaneepahin rup tujhe,
Preme alingin anande pujin
Bhave ovalin mhande nama......1
Tvamev mata cha pita tvamev
Twamev bandhucha sakja twamev
Twamev vidya dravin twamev
Twamev sarva mam dev dev......2
Kayen vacha manasondriyerua
Budhyatmana wa prakrutiswabhawat
Karomi yagdhat sakala parasmai
Narayana yeti samarpayami.....3
Achyutam keshvam ramnarayan
Krishna damodhar vasudev harim
Shri dhar madhav gopikavallabham
Jankinayak ramchandra bhaje...4
Hare ram hare ram ram ram hare hare
Hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare

Ananta tula te kase re stavave
Ananta tula te kase re namave
Ananta mukhancha shine shesh gata
Namaskar sashtang sri sainatha......1
Smarave mani twatpada nitya bhave
Urave tari bhaktisathi swabhave
Tarave jaga taruni mayatata-Namaskar....2
Vase jo sada davaya sant leela
Dise aghya lokapari jo janala
Pari antari dyan kaiwalyadata - Namaskar....3
Bara laghala janma ha manwacha
Nara saarthaka sadhanibhut sacha
Dharoo sai prema galaya ahanta - Namaskar...4
Dharave kari san alpagnya bala
karawe amha dhanya chumboni gala
Mukhi ghal preme khara gras ata - Namaskar..5
Suradik jyanchya pada vanditati
Shukadik jyante samanatva deti
Prayagadi tirthe padi namra hota - Namaskar..6
Tujya jya pada pahata gopabali
Sada rangli chitswarupi milali
Kai raaskrida sarve krishnanatha -Namaskar..7
Tula mangto mangane ek dhave
Kara jodito deen atyant bhave
Bhavi mohaniraj ha tari ata - Namaskar
Sashtang sri sainatha..........8

Aisa yei ba sai digambara
Akshayroop avatara, sarvahi vyapak tu
Shrutisara, anusaya trikumara...Aisa....1
Kashi snan jap, praati divshi
Kolhapur bhikshesi, nirmal nadi tunga
Jal prashi, nidra madhur deshi...Aisa...2
Jholi lombatase, vam kari
Trishul damroo dhari, Bhakta warada sada, sukhkari
Desheel mukti chari...Aisa...3
Payi paduka, jap mala, kamandalu mrugachhala
Dharan karishi ba, nag jata, mugut shobhato
matha...Aisa.....4
Tatpar tujhya yaji dhyani, akashay tyanche sadani
Laxmi vas kari, dinrajani
Rakshisi sankat varuni...Aisa...5
Ya pari dhyantujhe, gururaya
Drushya kari nayana ya, purana-nand sukhe,
hi kaya, Lavisi harigun gaya...Aisa...6

Sada satwarupa chidananadakanda,
Jagat sambhavastha na sanhar hetum
Swabhakte chhaya manusha darshayantah
Namami shwaram sadguru sai natham
Bhavdwant widhavam samar midyam
Manowagatha munirdhyana gamyam
Jagat dyapakam nirmalam nirgunam twa namami...
Bhawambodhi magnarditana janana
Swapada shritana swabhakti priyanam
Samudharanartham kalow sambhavantam namami...
Sada nimbavirkshasya, muladhiwasat
Sudhasravinam tiktamapi - apriyam tam.
Tarumkalpa vrikshadhikam sadhayantam namami...
Sada kalpavrikshasya tasyadhi mule
bhawad bhav budhya saparyadisewam
Nrinam kurwatam bhukti muktipradam tam namami...
Aneka shrutat arkya lila vilasai
Samavish ta kriteshan bhaswa tat prabhavam
Aham bhav hinam prasannatambhawam namami.....
Satam vishrama ram mevabhiram
Sada sajjanai saanstutham sanamabdhi
Janamodadam bhakt bhadra pradam tam namami....
Ajjanmadyamekam param brahma sakshat swayan
Sambhavam Rammeva vatimam
Bhawat darshanastam punitah prabhoham namami...
Sri sai sha krupanidheakhila
Sarwartha siddhi prada
Yushmat padraj prabhavama tulam
Dhatapi vaktasham sadbhaktya sharanam krutam
Jali puta sampra pito smiprabho
Srimat sai paresh pad kamala
Nanyan chharanyam mama
Salrup dhara raghwottam bhaktakam
Vibudha druman prabhum
Mayayo pahat chitta shudhaye
Chintayamahmaharnisham muda
Sharat Sudha Shupratima Prakashan
Krupatapatram tav sai nath
Twadiya padabji sama shritanam
Swatchhayayaa tapamapa karotu
Upasna daivata sainath
Sta vairamayopasanina stutswam
Ramenmano me tawa padyugmu
Bhringo yathabje makaran dalubdha
Anek janmarjitapap sankshayo
Bhavet bhawat pada saroj darshanat
Kshamaswa sarwana paradh punja kan prasid saish
Guru Dyanidhe
Sri Sainath charnamrit putchitta
Statpad seva nartah statencha bhaktya
Sansar Janyadhuritow dhvinirgataste
Kaivalya dham param samavpnuvanti
Stotrameta pathed bhakatya yo narstan manah sada
Sadguru sainaths krupa patra bhaved dhruvam
Sainath krupa swardu satpadhya kusumvallh
Shrayasech manah shudhye premsutren gumphita
Govind suri putren kashinathbhidhaina
upasanityu pakhyen sri sai gurverpita
Iti sri sainath mahinma stotram sampurmam

Ruso mam priyambika majvari pitahi ruso
Ruso man priangana priasuta atma jahi ruso
Ruso bhagini banduhi shwashur sasubai ruso
Na datta guru saima, Majavari kadhihi ruso.
Puso na sunabal tya, majana bhratrujaya puso
Puso na priya soyare, priya sagena nyati puso
Puso suhrud na sakha, swajan napta bandhu puso
Pari na guru sai ma majawari kadhihi ruso.
Puso na abala mule, tarun vridhahi, na puso
Puso na guru dhakute majana thor sane puso
Puso nacha bhale bure, sujan sabhuhi na puso
Pari na guru sai ma majawari kadihi ruso.
Ruso chatur tatwavit vibudh pradnya gyani ruso
Rusohi vidushi striya, kushal panditahi ruso
Ruso mahipati yati majak tapasihi ruso
Na datta guru sai ma, majawari kadihi ruso.
Ruso kavi rishi muni, anagha sidha yogi ruso
Ruso hi grihadevta ni kula gramdevi ruso
Ruso khal pisha chahi, malin dakinihi ruso
Na datta guru sai ma, majawari kadihi ruso.
Ruso mriga khaga krimi, akhil jeev jantu ruso
Ruso vitap prastara achal apgabdhi ruso
Ruso khpavnagni vaar swani panchatatwe ruso
Na datta guru sai ma majawari kadihi ruso
Ruso vimal kinnara amal yaksinihi ruso
Ruso shashi khagadihi gaganl tarakahl ruso

Ruso amarraj hi adya dharmaraja ruso
Na datta guru sai ma majawari kadihi ruso.
Ruso mana saraswati chapal chitta tehi ruso
Ruso vapu dishakhila kathina kal tohi ruso
Ruso sakal vishwahi maye tu branmagol ruso
Na datta guru sai ma majawari kadihi ruso.
Vimoodha mhanoni haso majana matsarahi daso
Padabhi ruchi ulhaso, janan kardami na faso
Na durga dhruticha dhaso, ashiv bhav mage khaso
Prapanchi mana he ruso dridh virakti chitti thaso.
Kunachihi grunha naso, nacha spruha kashachi aso
Sadaiva hrudayi vaso, manasi dhyani si diso
Na datta guru sai ma upari yachnela ruso.
"Sri Satchitanand Sadguru Sainath Maharaj Ki Jai"

105 comments:

Ram Ala said...

Excellent work... no words...
we loved it....
thank you so much...

fragments said...

Amazing...God bless you

Anonymous said...

great piece of work ........may sai baba gift u all u need and desire for

Durga said...

thank you, i listen to this on thursday evenings.

Lakshmi said...

Thank you so much.
Feels like I am attending Arti in Shirdi..

naimisha said...

thank you soo much

Anonymous said...

Thank you very much. May god bless you

Ravi said...

Thanks. May God bless You and your family!!!

Anonymous said...

Thank you so much...
God bless you...

shivangi said...

baba u r the best!!!!!!!!!!! apki kripa hamare parivaar par hamesha rakhna ........

mere baba hamesha hamere sath rehna

Anonymous said...

baba mere sai mere mere ko aur mere parivaar ko shirdi bulana !!!!!!!!!!

Anonymous said...

thank you so much for your work. I have been looking for these lyrics since long. Thanks once again.

Shweta said...

Nice SAI bless you.Whatever complements u got those are all blessings of SAI only.

pradeep kumar said...

Thank you soooo much...Great work, May sai bless you & all. I have been looking for the lyrics long time. Thanks once again.

Mohan Aswani said...

Just too good.What more can you ask for. It gave the feeling of actually being in front of SAI BABA in Shirdi. It got tears of happiness in my eyes. Om SAI .

Robin said...

its really nice thanku so much

sonali said...

Awesome! I also have Dhoop Aarti Hindi Lyrics (sung by Pramod Medhi) that I'd like to post at your site, if possible. Can you tell us how? Jai Sai Ram !

Anonymous said...

Thanks a lot for uploading.
It is of great help for me every time i perform aarti. keep up the good work. may god bless u.

anchal said...

thank you so much ....
Om Sai Ram..

Siri said...

no words to appreciate......thank u.........thank u so much.

Anonymous said...

thank you so much....you did a great help by making this blog....

Anonymous said...

Thank You so much :)

saiprasad said...

Hello Brother,
Even i have written Shiridi Sai Baba evening aarti lyrics in detail in my blog.I want that blog to appear in google when anyone types those keywords.Can you tell me how to post in the google.I would appreciate your help in advance.can you please send to my email id: saiprasad531@g mail.com

Anonymous said...

Thanks. :)

Anonymous said...

Thank you very much for making us to learn baba's mahima

Rashmi said...

Thank You..May Sai Baba Bless all

Srinivas said...

Thanks a lot..May Sai bless us all..

RAMJEE said...

actually its a gr8 work indeed
om sai ram
may baba bless you and all who trust and love him

sai ram

mohan said...

THANKS A LOT FOR YOUR WORK.... MAY BABA BESTOW HIS BLESSINGS ON YOU, WISH ALL YOUR DREAMS COME TRUE.. BLESS YOU....TC..

-- mallik... said...

Thanks a lot .I really appreciate it .Can i expect rest of the artis too . I wish

Anonymous said...

Good Job Om sai ram Baba is with all his devootes plz keep posting baba's miracles and more about baba

shilpa said...

Thank You so much...

vani said...

Thank you very much ... God bless you

kartik said...

Om Sai Ram

Thank u so much!!

deepak dadhich said...

Thanks for submitting here aarti of lord sai....may baba bless you all and please baba i want to come to shirdi just wating for your invitation please baba .....With love

Jai Shirdi Sai Baba

Anonymous said...

u hav done really gr8 work ...may baba bless u always

Anonymous said...

thanks a lot...may GOD fulfill all ur wishes

Anonymous said...

Thank you so much for the video & the lyrics!It was blissful to be able to see the aarti live from Shirdi,got tears with happiness. Am happy that i can share it with my near & dear.May SAI BABA bless you!

madhur said...

om sai ram i m very thankful to u

myhelpforjava said...

thank you very much i am really happy about u and god bless u my friend.

pradeep said...

om sai ram

thank u , great work

Anonymous said...

THANK YOU SO MUCH.... MAY GOD BLESS U WITH ALL HAPPINESS, HEALTH,WEALTH

Anonymous said...

Thanks for this video and lyrics.

I started praying, workshipping and loving Sai baba in a very honest and dedicating way 6 months back. I cannot describe how good and confident I feel now in all form of my life.

Sai is extremely strong and if you pray truely, Sai will pull towards himself.

Om Sai Ram.

Vani said...

Thank you very much! Really good work

Anonymous said...

happy to hear aarti song.thankyou .sai baba bless all of us

Anonymous said...

May Baba be with you always!
God Bless

naveen said...

verry nice n cooool......thank you sooo much

praveen said...

Dear Sai Ram

May baba bless you in all the way and thanks for giving us such precious lyrics of sai baba. Sai Ram Baba Bless you

Leela said...

I Put on this everyday evening and really like to listen to all saibaba arti's.It gives mental peace.
Jai sai ram

Abhishek said...

I AM 8 YRS ABHISHEK KUMARV AND I LOVE RUSOARTI AND I LOVE SAIBABA A LOT.

vindhya said...

om sai ram..baba tum great ho..apki leela aparampar hai.aap duniye me har garib,majboor aur peedhit bachoo ka sath dena..

baba aap mujhe bhi jeevan me ek rah dikhaye.

2007-09 said...

thanks. sri sadguru sainath maharaj ki jai...........

Anonymous said...

Payal..


THANK YOU SO MUCH

Chandrika said...

Thanx a lot to u. May ur all wishes come true. Jai sai ram!!!!! frm chandrika purohit.

AMIT " Jiya " said...

It is great lyrics. i like to understand every sentense. i m very thankfull to this site producer.

|| shri sachidanand sadguru
sai nath maharaj ki jay ||

Anonymous said...

I am searching for dis frm long time.gud work, thanks a lot...

Anonymous said...

Thanks for the good work....We like ur site a lot.

chandu said...

hi..this is chandu i love sai baba verry verry much thankyou sooomuch

umesh said...

spell bound presentation,sai bless you with all the riches of this world.
dr.umesh k malhotra

3d lighting said...

tooooo.....gud work....thnkx for uploading guys....i realy loved it

Anonymous said...

no words to tell,cant express.
thank u so much for this song
om sai ram

Anonymous said...

om sai ram
may god bless all
thak u for this song

pankaj dhingra said...

Fantabulous....Takes one to the Divine World....

ushasrivani said...

i like saibaba very much..i love saibaba songs...god bless you...
om sri sai ram......

reena said...

jai sai ram
m thnks 2 ol u who wrote ths thnk u so much.....................

mitu said...

excelllent aarti,baba is great.we love u baba.omsairam.

Ashwini GowriShankar said...

Good to See Your Devotional Attitude, which is really helping others to get the lyrics correctly,...
ThanQ n' Keep itup!
Om Sai Ram..

sridhar said...

guys good work but this not completed totally more 5 to 10 lines are missing .. please check it out and upload it na please ?

naveen said...

thank u ...............so much ....om sai ram

jai sai baba said...

sai baba mujhe aap par pura vishwas hai... sab mere dost kehte hai mai kuch nhi kar sakti par baba apko mujhe sahi rasta dikhana hoga... mai himat nhi harna chahti... om sai ram... baba aap bas mere sath rahi... jai sai baba...

Abhi said...

i want this video plz send link to download

Abhi said...

send me the link to download this video plz

Sesh said...

I hope god will bless me also soon.

Thanks

Seshambalprakash

Sesh said...

I hope god will bless me soon.

Kind regards.

seshambal

Anonymous said...

May baba bless you in all the way and thanks for giving such precious lyrics of sai baba Evening Aarti. Shiridiche Sai Baba Bless you.

White.tanu said...

Thank you very much!!! i was searching for complete aarti, here i get.

aman sharma said...

exceLLent work . may baba g shower his bLessings to u n ur family

aman sharma said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

thank u so much may god bless u :-)

sai vivek said...

thanku soooo much...god bless u. :) om sai ram.

Anonymous said...

Thank You So much....i was looking for it since long,May Sai babaji bless you ..Thanks infinite times......

Anonymous said...

Happy new year to all of u, great job...

Anonymous said...

Thank You so much..

Anonymous said...

thanks alot

Anonymous said...

Thank a lot, Babaji just blessed me few days back and gave me opportunity to travel to shirdi and attend evening arti.

Felt presence of baba ji very strongly.

Jai sai baba.

Anonymous said...

thank u for the lyrics

Satish said...

Excellent , plz add puspanjali also if u can

Manish said...

very good
Excellent work........Jai Sai Ram

Anonymous said...

Sai nath ki jay
very nice work

Anonymous said...

excellent.
i need meaning, cannot find anywhere. can someone post the meanings. thanks

Anonymous said...

Baba bless to my family and all my brothers and sisters family. Bless to my father to live peaceful life. OM sri sri sai nath. hume jaldi se bulaie apki darshan kelie.

Vamshi Krishna Kesetty said...

thank you so much...God bless you for this

Ramya said...

Please find below link for the meaning
http://www.starsai.com/saibaba-arathi-song3.html

Anonymous said...

jai sai ram
thanks a lot
may god show us the right path to do such goods deeds ....

gouthamgagan said...

SHIRDI SAI BABA all AARTI LYRICS"
Please send me the link to download this telugu lyrice

Anonymous said...

Did a gr8 job for us sai blessed u....

somesh Kalaskar said...

!! om shri sai naathay namah: !!
!! om shri sai naathay namah: !!
!! om shri sai naathay namah: !!
!! om shri sai naathay namah: !!
!! om shri sai naathay namah: !!
!! om shri sai naathay namah: !!
!! om shri sai naathay namah: !!
!! om shri sai naathay namah: !!
!! om shri sai naathay namah: !!
!! om shri sai naathay namah: !!
!! om shri sai naathay namah: !!

is mantra se jeevan ke saare dukh meet jaate hain.
thanks
mohan ramrao kalaskar

Rahul said...

nice aarti i love it
love sai baba

Rahul said...

NICE AARTI I LISTEN TO IT EVERY DAY
I LOVE IT,
LOVE SAI BABA

Rahul said...

NICE AARTI , I LISTEN TO IT EVERY DAY
I LOVE THIS AARTI,
LOVE SAI BABA

Rahul said...

awesome

Sandesh Poojari said...

Love aarti!
Nice work...
God bless!

Ramanikaran said...

Om Sai; Sree Sai; Jai Jai Sai.
Thank you very much for the lyrics of evening arthi. Shree Sai Baba bless you for service you have done to all the devotees of Sree Sai Baba.
Thank you very much

NANDKISHOR WAGH said...

nice piece of information, I had come to know about your internet site from my friend vinay, delhi,i have read atleast 12 posts of yours by now, and let me tell you, your website gives the best and the most interesting information. This is just the kind of information that i had been looking for, i'm already your rss reader now and i would regularly watch out for the new post, once again hats off to you! Thanx a ton once again, Regards, SAI Baba SMS in Hindi

rahulgrover said...

OM SAI RAM, may SAI bleSS you